Poskytujeme široké spektrum profesionálních služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Při realizaci projektů klademe důraz na kvalitu, odbornost a efektivitu prováděných prací. Naši zaměstnanci pracují pod vedením autorizovaných osob (ČKAIT). Zavádíme do praxe inovativní a efektivní technologie, které slouží ke snížení finančních nákladů Vašich projektů. Profesionální přístup k zákazníkovi je pro nás samozřejmostí.

Vedle dopravních staveb uvádí na trh společnost EDS Trade s.r.o. také produkty na opravu komunikací a to zejména:

  • jednosložkové asfaltové směsi nejvyšší kvality, pro použití na dálnicích a silnicích I. třídy
  • materiály minerálně-živičné směsi nanášené za studena pro trvalé opravy komunikací s asfaltovým nebo betonovým povrchem
  • horký bitumenový tmel vyrobený z kvalitního polymerem modifikovaného bitumenu a přísad zajišťující elastičnost, používající se k utěsnění spár v betonových a asfaltových vozovkách s velmi dobrou přilnavostí
  • těsnící pásky na vodorovné či svislé utěsnění vozovky